PIEŚNI KOŚCIELNE I PIELGRZYMKOWE
  Muzyka chóralna, symfoniczna, organowa i wokalno-instrumentalna


Chór KUL
"Gorzkie Żale i pieśni pasyjne"
 

o. Azariasz i Przyjaciele
"Kalwaryjskie pieśni o Matce Bożej"

BOHOSŁOW - Chór greckokatolicki
"Neprochodymaja wrata"

Ecce La Verna
-
płyta charytatywna

Rozmus, Nikodemowicz
"Rozmus, Nikodemowicz - Gorzkie Żale"
Barbara Pazur, Aleksandra Bubicz, Chór Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS, Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie

Chór i Orkiestra NICOLAUS
"Józef Elssner - Msza a-moll"

Bracia Chrystusa Cierpiącego

"Ja się modlę" 

Guadalupe
"Różaniec"  -  podwójna płyta CD
       
       
       

o.  Julian Śmierciak OFM   © 2008