"Kalwaryjskie pieśni o Matce Bożej"
Opis i wykonawcy     Spis zawartości płyty:

       3. Z góry kalwaryjskiej (Mix jubileuszowy) - 7'33
    (Mix złożony z 3 pieśni kalwaryjskich o podobnej melodii: "Z góry kalwaryjskiej" i "Jak dzieci do Matki" oraz z pieśni wykonanej na powitanie Ojca Świętego w Kalwarii Zebrzydowskiej w sierpniu 2002 r - w jubileuszowym roku 400-lecia powstania Kalwarii - słowa jubileuszowe o. Julian Śmierciak)
      Wykonawcy: przepowiadanie - o. Julian Śmierciak, śpiew:  o. Azariasz Hess,  o. Julian Śmierciak, Beata i Ola Łazarz
Przykład mp3 - (7,2 MB)

Utwór wykonany w tradycyjny "kalwaryjski" sposób, tj.  z "przepowiadaniem" przewodnika i towarzyszeniem orkiestry dętej.

1. Z góry kalwaryjskiej rozlega się dzwon, 
   
Pójdźcie tu pątnicy, wszystkich wzywa on.

ref.: Wijcie panny z róż wieńce, kalwaryjskiej Panience
       
Zdrowaś Maryja;
       
Do Maryi wszyscy wraz,
       
Matka Boska Kalwaryjska oczekuje nas!  

2. Na ten głos wezwania wszyscy pątnicy
   
Stawamy przed Tobą, w tej tu kaplicy.

3. Śpieszymy do Ciebie Panno Maryja,
   
I z płaczem wołamy, o Matko miła!

4. Matko Kalwaryjska, góręś obrała,
   
Byś nam tu, w Kalwarii łask udzielała.

        5. Wielki Jubileusz czterystu już lat  
            
Świętuje Kalwaria a z nią cały świat.

        6. Na wielkie obchody święta naszego,
           
Przybył Ojciec Święty z Rzymu samego.

        ref.: Witaj, witaj Ojcze kochany,
               
Tu, na Kalwaryi, umiłowany!

        7. Janie Pawle II, synu tej ziemi,
           
Bądźże pozdrowiony między swojemi.

        8. Któryś na Kalwarię z dawna przybywał,
           
U stóp Matki Bożej łaski zdobywał.

        9. Myśmy na Kalwarię po to przybyli,
           
Byśmy z Ojcem Świętym dzięki czynili.

10. Jak dzieci do matki tu się garniemy
     
Na tym miejscu świętym łaski pragniemy

 ref.: Śliczna, śliczna jak różany kwiat,
       
Matko Kalwaryjska, niech Cię wielbi świat.

10. Przybądź nam z pomocą w każdej potrzebie,
     
Tu, na tym padole, po śmierci w niebie.