"Kalwaryjskie pieśni o Matce Bożej"
Opis i wykonawcy     Spis zawartości płyty:

       9. Wziętaś do nieba   - 5'42
    (Tradycyjna pieśń kalwaryjska)
Śpiew:  o. Azariasz Hess, organy- Grzegorz Górkiewicz

1. Wziętaś do nieba, najłaskawsza Pani,
   Więc pójdźmy za Nią z supliką, poddani,
    By za nas wiecznie Boga przebłagała,
    Łaskę zjednała.

2. Syna jako Matkę posadza na tronie,
    Ojciec przedwieczny jak Córkę na łonie,
    Duch Przenajświętszy na piersiach spoczywa
    I tam przebywa.

 3. Cieszą się z tego niebiescy Duchowie,
    Dziwują się Jej święci aniołowie,
    Bo takiej chwały jeszcze nie widzieli,
    Ani słyszeli.

4. Okrzyk po całym niebieskim Syjonie,
    Wiwat Maryja w złocistej koronie!
    Po wszystkich chórach nucą aniołowie,
    Święci Duchowie.

5. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
    Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
    I Tobie Matko, co w niebie królujesz,
    Nas oczekujesz.

6. My nasze głowy ku Tobie schylamy,
    Do Ciebie Matko Najświętsza wołamy:
    Miej nas w opiece, o Panienko święta,
    Już w niebo wzięta.