"Kalwaryjskie pieśni o Matce Bożej"
Opis i wykonawcy     Spis zawartości płyty:

       7. Rozwija się kwiecie, świeci słoneczko - 6'17
    (Tradycyjna pieśń kalwaryjska o dość swobodnej aranżacji)
Śpiew:  o. Azariasz Hess, Beata Łazarz, Ola Łazarz, o. Julian Śmierciak
posłuchaj (6 MB)

1. Rozwija się kwiecie, świeci słoneczko,
    Chcemy Cię nawiedzić, nasza Mateczko.
    Nasza Mateczko, bądź pozdrowiona,
    Matko Jezusowa, z nieba Królowa.

2. Cały rok o Tobie serce myślało,
    Aby swa Mateczkę znów nawiedzało.
    Znów nawiedziło, bądź pozdrowiona,
    Matko Jezusowa, z nieba Królowa.

3. Mili pątniczkowie z nami śpiewajcie,
    Panienkę Maryję tak pozdrawiajcie.
    Tak pozdrawiajcie, bądź pozdrowiona,
    Matko Jezusowa, z nieba Królowa.

4. Ona jest po Bogu godna uczczenia,
    Bo nam uprasza łaskę zbawienia.
    Godna uczczenia, bądź pozdrowiona,
    Matko Jezusowa, z nieba Królowa.

5. Pójdźcie wszystkie dziatki ku Niej w podzięce,
    Podnieście swe serca i wasze ręce,
    Podnieście ręce, bądź pozdrowiona,
    Matko Jezusowa, z nieba Królowa.

6. A proście Matuchnę, by was broniła,
    I od hańby grzechu, by was chroniła.
    By was chroniła, bądź pozdrowiona,
    Matko Jezusowa, z nieba Królowa.

7. O Matuchno Boża, prosimy Ciebie,
    Byśmy się dostali ku Tobie w niebie.
    Ku Tobie w niebie, bądź pozdrowiona,
    Matko Jezusowa, z nieba Królowa.