Kalwaryjskie pieśni o Matce Bożej
nagrane także na płycie CD - możliwość zakupu

"Matko przed Twoim obrazem"
 (Pieśń pożegnalna pielgrzyma z Matką Boża  przed odejściem z Kalwarii)
Śpiew:  o. Azariasz Hess  (drugi głos o. Julian Śmierciak) Posłuchaj fragment mp3 

Błąd odtwarzacza muzyki !


Niezwykle rzewna pieśń kalwaryjska, śpiewana tradycyjnie przez pielgrzymów na pożegnanie z Matką Bożą przed odejściem z Kalwarii. Z tą pieśnią wiąże się szczególne wydarzenie. Otóż Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swej ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 r. ostatnią Mszę Św. w Polsce odprawił właśnie w Kalwarii. Tam w homilii zawierzył Matce Bożej wszystkie owoce swego życia i papieskiej posługi. Życzył też sobie (o czym wiedzą organizatorzy) aby zaśpiewano mu tą pożegnalną pieśń pielgrzyma "Matko przed Twoim obrazem, może już ostatnim razem..." Wówczas zakonnicy obawiali się, że wykonanie tej pieśni może być pewnym nietaktem (sugerowaniem ostatniej wizyty Papieża w Polsce). Dzisiaj już wiemy, że było to rzeczywiście jego ostatnie pożegnanie. Ta pieśń towarzyszyła nam na antenie niektórych rozgłośni radiowych podczas konania Ojca Świętego. Ma ona zatem - obok pięknej melodii - ogromny ładunek emocjonalny.

1. Matko przed Twoim obrazem, może już ostatnim razem, 
    Może Cię już nie zobaczę, pozwól, niech się dziś wypłaczę.

2. Matko, ja się stąd nie ruszę, ciężki ból ściska mą duszę,
    Jakże się z myślą pogodzić, od swej Matki już odchodzić. 

3. Lecz muszę iść za mym losem, pożegnać Cię rzewnym głosem,
   Wzniesionym przed Twym obliczem, Matko, czy mnie puścisz z niczem?

4. Czyż mi nie dasz o com prosił, Chcesz, bym smutek stąd wynosił,
    Matko, czyż mam w swej potrzebie, bez pomocy iść od Ciebie?

5. Nakarm, uzdrów, Matko droga, ja Cię proszę w Imię Boga,
    Niech odejdę pocieszony, Twoją łaską uzdrowiony. 

6. Ja Cię żegnam, Matko droga, niech odejdzie wszelka trwoga,
    Niechaj wracam do swej chatki, jak od ukochanej Matki. 

7. Błogosław mnie, Matko droga, w imię Ojca, Syna, Boga,
    Niechaj idę w świat daleki, zawsze z Tobą, na wiek wieki.