"Kalwaryjskie pieśni o Matce Bożej"
Opis i wykonawcy     Spis zawartości płyty:

       1 i 12. Matko Boża Kalwaryjska - 5'55
    (sł i muz. o.Azariasz J. Hess OFM)
      wyk. nr 1 - o. Azariasz Hess;  Nr 12 - ELENI i o. Azariasz Hess;  w chórkach o. Julian Śmierciak
przykład-mp3  (5,8 MB)

    Od autora: W czerwcu 1993 r. uległem wypadkowi. Mając świadomość, że to właśnie niebieska Matka, płaszczem swej opieki ochroniła nie tylko moje życie i zdrowie, nie przestaję Bogu dziękować za dar życia, powołania oraz ten "pocałunek miłości" poprzez doświadczenie wiary w cierpieniu. Wtedy właśnie do Tej, która na Kalwarii od czterech wieków "zwraca swe miłosierne oczy ku troskom człowieka strapionego" (Jan Paweł II) popłynęła z serca szczera modlitwa - pieśń wdzięczności, która po 10 latach ma okazję ujrzeć światło dzienne a oparta jest na słowach napisu znajdującego się nad wejściem do Kaplicy Cudownego Obrazu: Króluje, Uzdrawia, Pociesza! Pieśń ta została ubogacona dziękczynieniem Umiłowanemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II  za nawiedzenie Kalwarii w Roku Jubileuszu jej powstania (1602-2002). Śmierć Ojca Świętego skłoniła do zmiany słów 4-tej zwrotki piosenki, kierując nasze myśli już ku niebu, gdzie w nadziei wypatrujemy łask za wstawiennictwem naszego świątobliwego Ojca - Największego z Kalwaryjskich Pielgrzymów.

1. Matko Boża Kalwaryjska Króluj nam, 
    By nas nigdy nie zwyciężył żaden kłam.
    W naszych sercach, naszych domach i rodzinach,
    Bądź Maryjo zawsze z nami i bądź przy nas.

Refr. Matko Boża Kalwaryjska, wspomóż nas,
         I do serca Twego czule przytul nas.
         Matko Boża Kalwaryjska, Matko nasza,
         Miłosierdzie Twego Syna nam upraszaj.

2. Gdy choroby nas nękają, uzdrów nas,
    Gdy nas grzechy przygniatają, uzdrów nas.
    Kiedy serce pełne bólu i cierpienia,
    Uproś Matko dla nas łaskę uzdrowienia.

3. Kiedy wokół nas niepokój, pociesz nas,
    Kiedy łza się kręci w oku, pociesz nas.
    Gdy wokoło tyle smutku i zwątpienia,
    Uproś Matko dla nas łaskę pocieszenia.

4. Jana Pawła do swej chwały przyjąć chciej,
   Z jego zasług zdroje łaski na nas zlej.
   On zawierzył Tobie Kościół i świat cały,
   Wszystkim głosił Twoją miłość i Twą chwałę.

Wkomponowany fragment Aktu zawierzenia Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowiedziany w Kalwarii 19 VIII 2002 r.
" ...
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska,
   ...
Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia (i posługi) 
Tobie zawierzam losy Kościoła;
Tobie polecam mój naród;
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję:
Totus Tuus, Maria !
(Totus Tuus, Amen) "