"Kalwaryjskie pieśni o Matce Bożej"
Opis i wykonawcy     Spis zawartości płyty:

       4. Gdy miły Jezus był w Betanii - 8'33
    (Tradycyjna pieśń kalwaryjska)

Wykonawcy:
Narrator: o. Azariasz Hess
Jezus: o. Julian Śmierciak
Maryja: Eleni
Chórki komentujące: Beata i Ola Łazarz

Wybrane zwrotki obszernej pieśni kalwaryjskiej opisującej scenę pożegnania Jezusa ze swoja Matka Maryją w ogrodzie w Betanii przed wyruszeniem na mękę. Utwór wykonany z podziałem na role - poszczególne role oznaczone innym kolorem.

1. Gdy miły Jezus był w Betanii, 
    Wtedy tę żałosną mowę czynił Maryi.

2. Kochana Matko, smutna nowina, 
    Bo już jutro mnie pożegnasz, Twojego Syna.

       Ref 1. Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój, 
                 Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój.

3. Widzisz tę głowę pełną mądrości, 
    W piątek tysiąc ran jej dadzą cierniowe ości:
  

4. O Matko moja, widzisz te oczy, 
    Zobaczysz, jak krew strumieniem z nich się potoczy:

5. Twarz moją widzisz słońcu podobną, 
    Zobaczysz pięściami zbitą, wielce frasobną.

       Ref 1. Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój, 
                 Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój.

6. Me ręce, Matko, co świat stworzyły, 
    Będą do krzyża przybite, aż porwą żyły.

7. Tak sobie mówią, na to się ważą, 
    Że mnie w ratuszu do słupa przywiązać każą.

10. Oto Ty dzisiaj masz mnie żywego, 
     W piątek mnie piastować będziesz już umarłego.

       Ref 1. Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój, 
                 Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój.

11. Mój Jezu drogi, Synu kochany, 
     Dlaczegóż Cię Ojciec posłał na takie rany?

12. Pozwólże, Synu, bym ja umarła, 
     A możebym ja grzesznikom niebo otwarła.

15. Albo mi pozwól, żebym omdlała, 
     Żebym gorzkiej Twojej Męki już nie widziała.

        Ref. 2. O Matko, Matko, dla Syna Twego, 
                   Gdy koniec życia nadejdzie, broń mnie grzesznego.

16. Któż by Mnie płakał, Matko kochana, 
      Kiedy uczniowie uciekną, wyjąwszy Jana.

13. Ty sama jedna będziesz płakała, 
      W swoim sercu z Mojej męki bardzo bolała.

        Ref. 2. O Matko, Matko, dla Syna Twego, 
                   Gdy koniec życia nadejdzie, broń mnie grzesznego.

19. Kiedy noc całą tak rozmawiali, 
      We czwartek rano ze świtem tak się żegnali.

20. Jezus uklęknął na swe kolana, 
     
Błogosław, idę na męki, Matko kochana.

21. Cóżbym za matka okrutna była, 
     Bym Synowi na śmierć taką błogosławiła.

22. Aleć to wola Ojca Twojego, 
      Niechaj Tobie błogosławi z nieba górnego.

23. Żegnam Twe ręce, co piastowały, 
      Delikatne ciało Moje, kiedym był mały.

24. Żegnam Twe nogi, które biegały, 
      Do Egiptu przed Herodem, gdy uciekały.

25. Żegnam Twe serce, co mnie kochało, 
     Ojca mego za lud wierny, ze mną błagało.

27. Gdy Matka Boska to usłyszała, 
      Z rzewnym płaczem do Jezusa tak zawołała.

28. Dziękuję Synu, iżeś mnie przyzwał, 
      Mnie ubożuchną Panienkę na Matkę wybrał.

30. Tak się pożegnał z największym żalem, 
     Wybierając się raz ostatni do Jeruzalem.

31. Matuchna Jego rzewnie płakała, 
      Za swoim Synem płacząca tak wyglądała.

        Ref. 2. O Matko, Matko, dla Syna Twego, 
                   Gdy koniec życia nadejdzie, broń mnie grzesznego.

32. Apostołowie pilnie słuchali, 
      Na Jezusa płaczącego też spoglądali.

33. Ach, rozmyślajmyż to pożegnanie, 
      By Jezus z Maryją przyszedł nam na skonanie.

            O Matko Boska, módl się za nami, 
            Niechaj przez Cię, o Maryjo, niebo zyskamy.

          Instrumentalnie -    O Matko Boska, módl się za nami, 
         Wokalnie -                Niechaj przez Cię, o Maryjo, niebo zyskamy.