"Kalwaryjskie pieśni o Matce Bożej"
Opis i wykonawcy     Spis zawartości płyty:

       6. Chcesz człowiecze łaski doznać - 5'05
        (Tradycyjna pieśń kalwaryjska)
      wykonawcy:  śpiew- o. Azariasz Hess, instrumenty klaw.- Grzegorz Górkiewicz, solo trąbki- o. Julian Śmierciak

1. Chcesz człowiecze łaski doznać – idź na Kalwaryję, 
    Tam Jezusa Pana błagać, Najświętszą Maryję;

     Która to miejsce wybrała, by stąd ludzi ratowała,
     Kto tylko tu śpieszy!

2. Przenieś się więc myślą całą na to miejsce święte,
    które z trudnością niemałą z Jeruzalem zdjęte;

    Obsadzone kaplicami, i takiemi obchodami,
    Jako w Jeruzalem!

3. Lecz Słuchaj pilnie i uważaj twoich przewodników,
    Mękę Jezusa rozważaj, szanowny pątniku;

    Natęż słuchu, bierz do głowy, życie Matki Chrystusowej
    I Jej święte cnoty!

4. Proś za swoje domowniki co przybyć tu chcieli,
    Wyjaw twe serca tajniki, co cie tylko boli;

    Bo to najlepsza lekarka i wszelkich lekarstw szafarka
    Najświetsza Maryja!

5. Ona każdego ratuje, kto Jej tylko wzywa,
    Kto tu przybyć usiłuje, w pomoc mu przybywa.

    Jeszcze nie było zdarzenia, by kto wzywał Jej imienia
    Był nie wysłuchany!

6. Może dopiero pierwszy raz w to miejsce przybyłeś,
    Może tutaj ostatni raz w swoim życiu byłeś;

    Proś, by jeszcze pozwoliła, nim cię przykryje mogiła
    W to miejsce tu przybyć!