Rozmus, Nikodemowicz
Gorzkie żale"
- płyta CD

Cena:15.00 zł.

SPIS UTWORÓW:

Rafał Rozmus (ur. 1981)
 „Gorzkie Żale"
   1. Gorzkie Żale przybywajcie
   2. Żal duszę ściska
   3. Jezu na zabicie
   4. Słońce, gwiazdy omdlewają
   5. Bądź pozdrowiony
   6. Ach, ja Matka tak żałosna
   7. Na ból Męki Chrystusowej

  8. „Duszo oziębła czemu
   nie gorejesz"


Andrzej Nikodemowicz (ur. 1925)
 „Dyptyk pasyjny"
   9. Przypatrz się duszo
   10. Niech Ci, mój Jezu cześć będzie
   w wieczności


 Posłuchaj fragmentów mp3


WYKONAWCY:
Aleksandra Bubicz
- sopran
Barbara Pazur - dyrygent
Chór Instytutu Muzyki
Wydziału Artystycznego UMCS

Orkiestra Trybunału Koronnego w Lublinie

REALIZACJA NAGRANIA:
o. Julian Śmierciak, Łukasz Jakubowski
- Studio "Fanfara"


    Jest to pierwsze nagranie utworów pasyjnych dwóch lubelskich kompozytorów - Rafała Rozmusa i jego mistrza prof. Andrzeja Nikodemowicza. Kompozycje inspirowane nabożeństwem Gorzkie żale pozwalają zatopić się w nastrój rozważania
męki Chrystusa.
   Płyta została wydana jako jeden z punktów przewodu habilitacyjnego dyrygentki Barbary Pazur.
   Nagrań dokonano w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie i w kościele pw. Św. Brata Alberta przy klasztorze oo. Bernardynów w Lublinie.
 


o.  Julian Śmierciak OFM   © 2008