BOHOSŁOW
Chór seminarzystów greckokatolickich z Lublina
"Neprochodymaja wrata"

Cena:20.00 zł.
lub tel. 602 448 052

  SPIS UTWORÓW:

  1. Pred swiatoju Twojeju
  2. Litania pokoju
  3. Hagios
  4. Pieśń Cherubinów
  5. Anafora
  6. Irmos święta Spotkania...
  7. Litania błagalna
  8. Pod Twoją obronę
  9. Pieśń Cherubinów
10. Sonce pozna
11. Hospody wozwach
12. Tropariony niedzielnej...
13. Christos anesti
14. Neprochodymaja wrata
 

Posłuchaj fragmentów mp3

Bohosłow to chór seminarzystów greckokatolickich z Lublina. W ostatnim czasie zgromadził on bardzo utalentowanych wokalnie seminarzystów z Ukrainy. Zaowocowało to nagraniem wartościowej płyty ze śpiewami zaczerpniętymi z liturgii greckokatolickiej. Są to zarówno śpiewy chóralne jak i solowe oraz w kwartecie. Nagrane w naturalnej akustyce kościoła znakomicie oddają klimat śpiewów cerkiewnych.  (szerzej o chórze - niżej)
Chór w składzie:
Tenor I: Vitaliy Lesnyak, Vasyl Melnychuk, Orest Michalik, Wasyl Stasyuk
Tenor II: Rostyslav Duchak, Paweł Dobrzański, Paweł Poczekajło, Jarosław Wujcik, Piotr Wujek
Baryton: Dmytro Bihun, Piotr Boiwka, Roman Chetveryk, Paweł Łapiczak
Bas: Mirosław Bachor
Śpiew w kwartecie: Mirosław Bachor, Jarosław Wujcik, Paweł Łapiczak, Orest Michalik
Dyrygent: Orest Michalik

Nagranie zrealizowano 30.03.2009 r. w Bazylice św. Stanisława oo. Dominikanów w Lublinie.
Realizacja nagrania: o. Julian Śmierciak "Studio fanfara".

Informacje na tylnej okładce:

Szerzej o chórze - z załączonej do płyty książeczki: 
    W ponadczterdziestoletniej historii obecności grekokatolików w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie na pewno były momenty, w których istniał potencjał do stworzenia dużego chóru. W jakiejś mierze ciągle prowizoryczny stan nie pozwalał wykorzystać takiej szansy. Gdy był dyrygent, brakowało seminarzystów, gdy było z kogo wybierać, nie było dyrygenta. „Rzutem na taśmę", na krótko przed odejściem z seminarium ostatniego z licznych kursów udało się uwiecznić brzmienie chóru. Płyta, którą trzymacie Państwo w ręku, symbolicznie wieńczy muzyczne poszukiwania i trud seminarzystów wszystkich roczników. Gdy nie było nauczyciela muzyki starsi uczyli młodszych, ale bywało i na odwrót - młodszy uczył i dyrygował starszymi. Z przyjściem do seminarium Bogdana Drozda, posiadającego już przygotowanie muzyczne, rozpoczął się nowy etap. Chór „Mojsej", w którym w połowie lat 80. śpiewało 16 spośród wszystkich 18 alumnów, przez kilka lat był wizytówką seminarium. Tak się szczęśliwie składało, że wśród alumnów zawsze był ktoś utalentowany muzycznie, kto znał melodie, potrafił prowadzić śpiew "samojiłkoju", a nawet poprowadzić chór w prostych kompozycjach. To byli: Taras Koberynko, Piotr Baran, Bohdan Sznicar, Jurij Bojko, Jarosław Czajkivskyj, Paweł Łapiczak i Orest Michalik. I dzięki wytrwałości Oresta, któremu sekundował Paweł Łapiczak, doszło do wydania tej płyty. Wydarzeniem, które najpierw zmobilizowało do intensywnej pracy, a następnie dodało wiary we własne siły był udział w międzynarodowym festiwalu greckokatolickich chórów seminaryjnych, który z okazji 225-lecia lwowskiego seminarium duchownego odbył się we Lwowie 6 grudnia 2008 roku.
Oprócz seminarzystów w nagraniu wzięli udział absolwenci seminarium oraz studenci teologii kursu „B" i „C" KUL. Szczególne podziękowania za pomoc kierujemy do Jarosława Wujcika, dyrygenta przemyskiego chóru archikatedralnego. Ojcom Dominikanom dziękujemy za udostępnienie swej bazyliki. Ojcu Julianowi Śmierciakowi i kierowanemu przez niego wydawnictwu fonograficznemu "fanfara" wyrażamy wdzięczność za troskliwą realizację nagrania i wydanie płyty. Kościołowi lubelskiemu dziękujemy za to, że od kilkudziesięciu lat w swym seminarium udziela gościny greko-katolikom, umożliwiając w ten sposób trwanie i rozwój tego Kościoła nie tylko w Polsce.
Podajemy tylko tytuły utworów, gdyż autorstwa niektórych kompozycji nie udało się ustalić. Przekazywane w rękopisach z rąk do rąk pomagają Kościołowi oddać chwałę Temu, który zna każde imię.

Ks. Bogdan Pańczak
Prefekt alumnów greckokatolickich
w MSD w Lublinie

o.  Julian Śmierciak OFM   © 2008